Partfal


Szabad szemmel szeretném írni ezt a blogot, szememben néha mégis akadnak porszemek, melyek látásomat elhomályosítják. Lehet, lehet, hogy ez csak múló állapot nem vagyok más Uram, csak esendő földi vándorod!

2019. március 21., csütörtök

Minden szempontból TAVASZ!
2019. március 19., kedd

DOBBAN A SZÍVDobban a szív...

Huncut
kacér
szívemig ér
fényt futtat szürkén ébredő tájra
mosolyt szór
fáradt közönyös világra

kacag
szalad
vizet borzol sivár partok alatt
színeket fest
aranyat mázol
didergő hajnalon az ég is lángol

belém karol
ölel
friss kacaját sohasem feledem el
aztán
ha
sötét arcát mutatni kedve támad
tép
szakít
rohan
ág reccsen
gally törik
s
tavaszi jókedvünkkel már el is iramodik

csal
hiteget
szeret

dobban a szív
illatába beleremeg 
vágyva vágyunk
bimbóra
virágra
nyakunkba csókoló lázas
lázadó sugárra.
2019. március 15., péntek

Március 15 - emléke.

Piros - fehér - zöld!


Kopott zászlót ráncigál udvarunkban a szél.
A folyó nő, fut, szalad rohan.
Akár az idő.
Mindennek tavasz illata van.
Szívemben régi márciusok forró emléke nem lohad.

A láz, a tűz, az akarat - ledönteni korhadó tabukat!

Az utcán rohamkocsik álltak.
Mi arcunkat fordítottuk első napsugárnak.
És róttuk az utcákat.
Zengett ezer meg ezer torokból a kiáltás.
SZABADSÁG!!!
Gumibot csattant.
Könnyek peregtek.
De vége lett egyszer a gyilkos őrületnek!

Ma rügy pattan korán az ágakon.
Kokárdát tűzök, átnézzek fáradt vén vállakon.
Ott a szobor, lobogók libbennek, lebegnek...

Édes hazám szabadon szeretlek!!!


2019. március 4., hétfő

VÁRTALAK
Vártalak s megérkeztél végre
időnek előtte bimbó fakadt és a fű is gyorsan kinőtt
árkokban reggel lila szőnyegen magot kereső
éhes madarak

percek
peregnek
ritka gyöngysorok
egy-egy szem ha leszalad felidézi a tegnapot
bután fecsérelt szívidő
félre vetem most a mérleget

virágban nemesedő ágak
árnyak
fényhegyek
talányos holnapok helyett boldog perceket képzelek
selymes suhintással ölelő tavasz gyermekké tesz
kamasz lehetek

hempergető dombok ölébe kucorgok
hallgatok
társamul szegődő arcok emléke ringat
tépelődő bogár kezemen nem hagy nyomot
balzsamos csend kiválasztottja vagyok

vállamon megpihennek távoli elvesztett napok
fűbe fullasztom arcom

nyers földszag

néma sebeket szaggatok
szemek színét
elhagyott
édes
érdes nevetéseket
semmi mást csak a legszebb képeket
egy
simítást engedj még tavasz
őrült ölelést
ereimben maradéka lüktet régi zabolázott vágynak
végtelen szépséggel büntető virághad
lázak
fénycsikók trappolnak szívemen
patkójukon szikrát vet a nap
öleléssel táncoltat a reggel
szerelmes tavaszom megtaláltál
mióta vártalak.

(2017) 


2019. március 2., szombat

Márciusi csalogató...
Tágul
fényesül a kép
szélesedik a folyó
zöld szalag
sebesen áradó
a
tél
kemény ostroma talán még visszatér
de
most rám kacag csalogatva a nap
kerítéshez állok
feledve
gereblyét
ásót
súlyos lapátot
és
nézem ahogy hatalmas hajó erőlködve tart felfelé éppen
s
szemben
is
villan egy csudakék fürge test a fényben
eleven
a
kép
habok
hullámhegyek
a
kert is megelevenedett
megérkezik a gerle
körbe száll párját keresve
lent
vakondok túrnak újabb kupacokat
kénsárga pille libben
mindenféle csoda történik itten
estére sajog a térdem
mert
meghajolok minden szirom előtt
selymek
brokátok
bokrok alatt bújócskát játszanak
ahogy
a
szív
tavaszról képzel valamit
 de
csitt
bolond szél támad
süvít
horizontra sötét felhőket kanyarít
arcomra cseppje hull
 egy
pillanat a szél elszalad s tovatűnik
márciusom első könnycseppje
is
nyomtalanul.