Partfal


Szabad szemmel szeretném írni ezt a blogot, szememben néha mégis akadnak porszemek, melyek látásomat elhomályosítják. Lehet, lehet, hogy ez csak múló állapot nem vagyok más Uram, csak esendő földi vándorod!

2019. október 24., csütörtök

Akkor is szabadság...

Az ősz összes aranyával kápráztatott ma.
Minden levél, virág, minden halni készülő fűszál szívta magába a nap sugarát.

József Attila versét, Adyt hallhattam délelőtt a városi megemlékezésen.
A szempillám alá szorult könnycsepp átmosta a szívemet.
Ez a nap az övék!
Apámé, anyámé, a börtönbe zártaké, jeltelen sírokba temetetteké.
Nagy fejű krizantémot viszek majd néhány nap múlva a temetőbe, a legszebb virágot anyám elé teszem, ha szülővárosunkban meglátogatom mind a sírokat.
Végül megállok majd apám barátainak emlékhelye előtt, és lepereg előttem újra és újra a múlt, amiről megannyiszor hallottam szüleimtől.
Személyes emléktöredékeim kiegészülnek, hisz ma már nem titok, hogy szinte semmiért ontottak emberi életeket a megtorlók.
https://nyiregyhaza2019.blog.hu/2018/10/22/_56_nyiregyhazaAkkor is szabadság...


Végig kísér a mondat.
Sem hatalom, sem anyagi javak, sem pillanatnyi dicsőség nem érnek fel vele.
Hálás vagyok az olykor keservesen nehéz úti pakkomért, amit rám rakott a sors. Így visszatekintve már minden összeáll, amit gyerekként nem értettem még, de ösztönös lázadás volt bennem a hitványsággal szemben.
Hazugság, hitetés, hízelgés - hová vezettek?!
Hiába tömjénezte magát a diktatúra, hiába hódoltak a nagy testvérnek hívei - hiába taposták el a forradalmat, hiába az igazságot, jogot, tisztaságot követelő bátrakat.
Az önkény megbosszulta magát.
Ma, amikor emlékezem, arra gondolok, hű és méltó utódok akkor vagyunk, ha semmilyen talmi eszme bűvkörébe bele nem bódulunk.
Nem emlék, nem nosztalgia.
Húsunkba vágó való.
Koldusoknak vetett morzsák helyett a szabadság minden nap miénk lehet, még itt a tékozló szépségében elcsúfított Duna partján is.

"Majd ha ünnep,
Majd ha ünnep lesz végre,
Írjátok az égre:
Édes-keserű, ha forr a dal.

Hogyha félve mondják,
Akkor is szabadság!
Hogyha vérem ontják,
Akkor is szabadság!"

/Ghymes/
2019. október 22., kedd

ÁLDOTT A CSEND

 
Áldott a csend
a
hajnal mozdulatlan némasága
mikor
hosszan nyújtózik még az éj világa
semmi sem forr
nem loholnak szanaszét kusza gondolatok
kormos sötétben fürkészem a kertet
elképzelem a mát és holnapot
de
 érkeznek az első jelek
hajó dohog
víz csillan
nyomában fehér tajtékfodor remeg
csendbe hasít a távoli nesz
az
égen
már-már
mozdul a szín
kirajzolódnak párás folyónk
puha vonalai

áldott a perc
s
a
fényjelek szürkés cirmai
megszelídülnek az éj kóborló bolond árnyai
tétován bukkannak elő a fák
ünnepélyes ez a némaság

áldott a szabadság
a
pirkadat
mikor
utat tör magának a nap
és
felszakadnak az éj súlyos percei
feszült
éhes a pillanat
 
megcsillan végül a fény
pengés villanásban
megrebben egy sárguló levél
a
folyó újra fénylő ékszer
csillogó szalag

diadal vagy játék
nem is tudom
minden napom ajándék
e
földi
körúton
 
őszi ablakban a jelent rajtakapom
s
színt kap a fekete metszet
sóvárgó kékek cikkanva
üzennek a végtelennek
 
lesben áll kalandra vágyva a ma
felszökik a Duna friss illata
és 
vadludak írják az égre a győzelem jelét
vijjogva
szállnak
 
szétnyílhat végre
föld
víz
és
kitágul gyönyörű selymeiben az ég.


2019. október 16., szerda

CSALUNK


Bolond a nyár
búcsúzni ő sem szeret
rám boruló hőség
forró
perzselő szeretet
szívemre szemet vetett
tüzes nyilak
keresnek utat hogy megtréfáljanak
csupa
szín
csuda
fény
ömlő
 áradó
aranyló
festék

rózsa tüskék között
bimbó
feslik
és
szirma
hull
meg sem várva az estét

itt
kering
kavarog
téblábol a szél
tép virágot és levelet 

lila szirmokon
darázs
dünnyög
méhecske
döngicsél

csalunk
húzzuk
vonjuk a mézédes perceket
olvadó szavunk szórjuk szanaszét
hinta libben

dió koppan

kijózanodva fohászkodunk
régi
vágyért
új
lángoló
életszerelemért.2019. október 13., vasárnap

TARKA KÉP
TARKA KÉP


Kezed fogom míg  keskeny parti utakon botladozom
ringató szél
vörösre festett hulló levél
bogyók
bíborba mártva
alkonyi fény vetül a tájra
erecske
csobog
cuppogó sárba lépek
kezem fogod
velem
vagy
minden zizzenést megértek
a
te
sóhajod
szakít szét messzi kósza felleget
kitágítod fölöttem az őszülő eget
korhadt vén fák között kanyargó utamon
csodáidat újra számlálhatom
végtelenbe nyúló szerelem
minden napban megadod nekem
zizzenő avarba lépek
idő
fodrozta
ráncok
tarka képek
forrás fakadt
korhadó sárkány őrzi vénen
kortyolok a jóból
hűvös a markomba fogott csepp
szomjoltó
feléledek
s
míg
a
dombon felkapaszkodom
csendben áldlak
melengető
aranycirmos
őszi
alkonyon!