Partfal


Szabad szemmel szeretném írni ezt a blogot, szememben néha mégis akadnak porszemek, melyek látásomat elhomályosítják. Lehet, lehet, hogy ez csak múló állapot nem vagyok más Uram, csak esendő földi vándorod!

2018. május 23., szerda

LÉPÉSEK....


Lépések
hegyeken és tengereken át
órák
napok
kitáguló világ
sziklák közt bukdácsoló patak
keskeny úton
ősi lábnyom maradt
múlt ösvények kanyarognak
rájuk léphetek
 már-már rám zuhanó hatalmas görgeteg

színes kendők
virágos terek
illatár
és
névtelen sziget
szirmok selyme simuló szőke fényben
fehér hajó karcsú teste villan
kékre festett tengernyi messzeségben
pálmák
fenyvesek
kopár hegyoldalak
hófödte csúcsokon megbicsaklik a nap

 idegen
szavak
mondatok
távoli zenék
magamba gyűjtöm ritmusát
és
ezer
káprázatos
színét

sötét éjben
surranó folyók
fáradt vándorok
ismeretlen földi létbe
belekóstolók...


2018. május 12., szombat

Porszem világ...

Kicsit
még nyújtom a percet
kicsit
még
játszom
poros ablaküvegen
esőnyom
a
kertet
végig csorgott cseppek nyomán át alig hogy látom
egy
perc
és
kitárok
ajtót
ablakot

mozdulatlan
a
most
a
szépség
létlenyomat
de
kitisztítom az ablakokat
eltüntetek minden porszemet
rongyot
kacatot
máglyára vetek


ezer
összegyűrt régi papírdarab
tüzet fog és lángra kap
mindhez valami emlék tapad

ezernyi kép
csupán
egyetlen mozdulat
törölhet a gép
eltűnhetne valamennyi hozzád írt levél
és
el
az
érkező
édes
sóvárgó
válaszok

égő
tűzben
egyszer
talán
minden lobogni fog

csak
a
szív
enyém és tied
érzi
tudja

lehet
tépni
gyűrni
de
minek

minden
szó
minden
elsuttogott mondat
sejtünkbe épült
élősködő csókok örökre bennünk lapulnak
kezed sebhelye a vállamon
hajszálaidat ahogy végig simíthatom
szoknyám szegélyén induló mozdulat
megtorpanó vágy
szerelmes szavak

múlhat a ma
jöhet
a
holnap
porszem és kacatok között
mindvégig ott vagy
csöndfodros mosoly
hiánnyal telített
elvétett
órák
napok
szirmos reggelekből mi az mit magunknak végül meghagyok?!

2018. május 10., csütörtök

Májusi kirándulás
Zöld párába burkolódzó dombok
szürke szalag a távoli folyam
két lányka szalad a völgybe
erdőt felfedezni
indul a roham


minden
bogár
dongó
hernyó és lepke
minden
szirom
"makkfa"
kosbor
hangya
korhadt ág
madár
szöcske
és
kabóca

csoda

mesél az erdő
és
életről mesél a nagymama


Vigyázok rád Mamu!
-Lenci így mondja nekem-
ha fáj a lábad
add a kezed
majd én megyek utánad
léptedet figyelem


tüllje repül
fodrai bomolnak
mosollyal szól
fűszálnak
bokornak
Ő
vezet
titkok kutatója
Lili ügyesen cipőjét igazítja
vizet kortyol
fut
szalad
nézzük meg azt a fát
ott a messzi dombokat

néhány száraz ág
botdarab
fényes mészkő
csigaház
a
gyűjtemény
Apa naponta három botocskát enged!
mondják nekem és boldogan nevetnek felém

messzire vezető keskeny erdei út
nehéz lombsátor
vadvirág
szirompergés
bodzaillat
májusi képek
májusi léptek
ösvény kanyarog a mezőn
sárga lepke billeg lila virág selymes peremén.A "MAKKFA"!!!!
 

2018. május 9., szerda

Egészen közel...


Egészen közel...


Madár
repül
ablakomhoz egészen közel
szárnyai közt átjátszó fények
röppen
rebben
 irányt változtat az utolsó pillanatban
  nehogy csapdába essen
mögötte zöld hatalom
mélyen meghajolva ringatózik a lomb
búvóhely
biztos rejtek

egészen közel
csigagyerekek házakat cipelnek
milliméteres a csigapálya
bokrok alá vezet
jótékony homályba
 
selyem feszül
szirom szakad
szellő sodorja szinte észrevétlenül
nedves fűszálra
nehézkesen lehajló nedves ágra

 versengenek naprészeg sugarak

színpompás
diadalmas élet
egészen közeli vonalak
zöldes sárgás spirálban
tétova nyomok a kimosdatott
villogó világban

közeli a kép
mit találnál szavaim mélyén
itt
egészen belül
magam vagyok
vagy
tükrös törésben
ezerszeresre felnagyítva
arcodat
szemedet
látom
a
 hatalmas életkivetítő vásznon
?!