Partfal


Szabad szemmel szeretném írni ezt a blogot, szememben néha mégis akadnak porszemek, melyek látásomat elhomályosítják. Lehet, lehet, hogy ez csak múló állapot nem vagyok más Uram, csak esendő földi vándorod!

2019. április 28., vasárnap

MORZSÁKNe
szólj
ránk
szétszóródott édeskés morzsák
miatt
elkapott pillanataink
ha
könnyesek
mikor
szél
borzol
szét
őszes tincseket
fáradt hajszál akad meg kabátunk peremén

ne
szólj
ránk

esendők
és
esetlenek

hideg semmiben kapaszkodunk
végig csúszik kezünk jégmázas ablaküvegen
ránk ront keresetlen bánat
kóborló szerelem

téblábolunk
léptünk botol

botor szívvel
szépséges
burjánzó
utolsó tavaszért imádkozunk

fázósan összehúzott kabátunkban
míg lehet
sejteni vélünk létmeleg fészkeket

élet

ne
szólj
ránk
ha
győzelmet
arat
felettünk
sóváran a képzelet.

/2017. december.../

Őrt állnék...

Őrt állnék én árva
bolond szívem
újra
s
újra
tárva
kapaszkodom
a
régi föld felé
bár
 lépnék inkább egyet fölfelé
kapaszkodom
szívem hiába szorítja
régi éhségek
sebhelyek
satuba zárt félelmek
ősi kínja

hiszem
hogy
ide születve
rátalálhatok a kincsre

tarthatom

nézve
mi végre élnénk
ha
nem
gyümölcsös évek
termékeny nyarak
dús kamrájú őszök
hó halmos
izzó hasábos
brummogó kályhás telek
melegében

bízva

tavasz lesz majd

új szentek helyett
feledett angyalokkal
tölti
múltból kiforduló
tekintetembe lét mámorát
az
élet

árván
topogva
tékozló napok
ingatag pallóin át
keresi isteni őrangyalát
a
lélek

felnéz
majd a föld porában lépked
indulni kellene
bársony puha sugallat
hulláma önti el

isteni kegyelem táplál
naponta
reménytől feszülő
telt
létemlőivel.

Képek

Képek egy új tavaszban/ból....

Zuhan a tavasz
hol télbe
hol nyárba
szirom szakad
kerítésen bámészkodó
árva
fekete
madárka

tépi a szél
sziszegve
mindent
ide
oda
rángat
huss
száll
a
madár
szanaszét
szirmok
szitálnak...

 
2019. április 27., szombat

Szirom sirató
Minden rohan
minden szakad
múlik
hullik
perc
pillanat
eső verte virág sápadt bokorra tapad

hová tűnt a láz
s
a
hév
hiába kutatjuk vesztett tegnapok
illatát
ízét 

zöldes pára
vízcsepp nehezül
fűszálra
fára
tikkadt magocskákban életvágy remeg
számukra most jön el talán a késő kikelet
nézem
nézem
soká a vizet
hosszú hajó hagy fényes habfodrokat
fehér tajtéka egyre magasabbra csap
árad
és
apad
 
gondom megmarad

tű pontos a diagnózis
fáradt és fakó
unott a képlet
merre is lépjek

friss hangok szólítanak
szelídült szél
hajladozó ágak
susogják adj esélyt holnapnak
mának
 
kételkedünk
bolondos vén szívünk festett utakra vágyhat

tócsa fölé hajló vízterhes ág
ázott levél peremén bogárka szédeleg
félrecsúszott április végi reggel ez
téblábolunk gyötrődve ostobán
míg
rohanó
robbanó
tavaszunk tovaszáguld
ablakunkba sodródó szirmok színében
felsejlik mohó reményektől tarka távoli ifjúságunk.

2019. április 18., csütörtök

Édes élet... Habcsók Terroristámmal...

Furcsa a csend
cukorkánk hazalibbent
keze nyoma
árulkodik róla
milyen jó volt
ez
a
néhány napos
móka

cetlik
morzsák
maszatok

mákszemnyi emlékek
mesék
játékok
kacatok

hangja
érintése
az
akarat
édessé tette napjaimat.

(Azért én is igyekeztem ám. )


 Ahogy a világot látja, ahogy az élet minden rezdülését felfedezi, megcsodálja, ahogy pörög gondolata, ahogy duzzad az akarata, és ahogy nyafog éjszaka, "hiányzik anya, gyere ide mama..." A szavak, a hangok, mesék, dalok...
Habcsók terroristánktól elolvadok.

2019. április 11., csütörtök

ESŐ UTÁN


Eső után...

Az
éjszakában
szépséges dallam áradt
csorgott
csepegett
kopogott
inni adtak a szomjas
létporos
világnak

párnába fojtott
sóhajjal
hallgattam vágyva
bár látnám hogy csobban a csepp
a
folyó
magányába

szirmok szippantottak
föld itta bátran
ágak mosakodtak
éjjeli zuhatag sűrű homályában

kehelybe záródó gyöngyszemek
tócsák
párálló patakok
a
zuhé mindenhol nyomot
foltot
hagyott

friss fénnyel érkezik a reggel
te is nézed táguló szemekkel
szárítkozó fák alatt
megtorpansz egy percre
pocsolyát ugorni nem esik ma sem nehezedre
lódul a kedv
fröccsen a víz
bolondos kedvvel tanít játszani újra a csalfa április.
 
 

 
 

2019. április 8., hétfő

Tavasz a fénybenTAVASZ A FÉNYBEN

Durcás a reggel
szürke színekkel mázolt fellegek
takarják el a hajnali eget
de
csak
úgy
tessék - lássék
teher nélkül hullik kertemre könnyű árnyék
egyetlen csepp sem pereg
már
a
csendre is felébredek
s
várom
ismétlődjék a tegnapi álom
és
habfehéren ringjanak
ma
is
bátran
bimbók és rügyek
arcomba hajló bolondos szívzuhogásban
bennem
felfakad
hódolat és hála
hangok vegyülnek a csend világába
harmatcseppek fénye közt bogárka zizeg
és
a
gerle
új szerelemre ingerelve fészkére siet
részeg dalnokok
hangja száll
erre
a
nap
is
kikandikál
s
hogy
lássa
a
mai csodát egyre feljebb
az
ég csúcsára hág
fürdőzik fényében az út menti virág
kering
fordul
remeg
dermedt tavacska partján madárka lépeget

örvénylő tavasz üzenetét
szirmokkal szórja szanaszét a szél
belém karol
és
őrült szavakkal újra kísért... 

   kísért...

2019. április 6., szombat

SZÜLETÉSNAP - SZIRMOKKAL
Körbe - körbe
keringő évek
felbukkanó
halványuló
képek

fehérbe
s
zöldbe
öltözött világ
sirályok vijjognak
pattanó bimbókat ringat óvatosan az ág

állnak a percek
tükör simul
leheleted távoli ablakon ejt foltot váratlanul
sóhajod elől elbújt a nap
bicsakló hangodban rejtőző indulat

minden
idomul

szél karol esendő fákat
csupa lágy selyem
csoda
ismerem
itt
és
ott
hajnalunk felleget oldoz
mozdul a kép
belém kap valami
elveszett tavaszok kesernyés illatai
könny helyett
szirmokról
lassacskán
vízcsepp is pereg
koppanó száraz a rög
kövér felhők fölött
tekergő pára lebeg
megannyi évtized
számolni is alig mered
fények
és
árnyak

 rongyolódó vágyak
ezerszer visszahívott
évek
szívünkhöz tapadó múlt
s
a
szirom csak hull
vállamra
szádra
szemhéjunk alá szorított
álmodott
     világra...

/Isten éltessen K. L.!/2019. április 3., szerda

ÁPRILISI TRÉFAFut
rohan
előttünk szalad
kibicsaklott évszak kavalkádban
korai veszedelmes kalandor
rügyfakasztó bolondos tavasz
 felkavar
bátran
s
ránk hajol
nyáriasan lenge tarka ruhában

első
szerelem
friss illatát szitálja
felzengő füttyben éledő virágra
barkás faóriások ringanak a fényben
kék egekre vadóc firkákat festenek a szélben

vállaimon csókod zápora
szívünkben
múlt idők  szétmálló bánata

korán
ébredő
ablakomra bukó
zsenge levelekkel harsogó orgona

hajamból eltévedt szirmokat simítasz
fülembe súgod legszebb titkainkat
szívmederben enyhült
félelmet
vádakat
gyökeret vesztett libegést idéző
felsíró hangokat

kénsárga pillék
meglódult
 billenő
világban
szomjasan pihegnek forrósodó lázban
szigorú tél után
kóbor nevetéssel
jutalmazó tavaszban
 ég felé nyújtózó mezítelen törzsek
szétáradó csendben
szövetséget kötnek.Irodalmi utazás.... részlet

https://www.youtube.com/watch?v=pOZISPjMcZI&feature=share