Partfal


Szabad szemmel szeretném írni ezt a blogot, szememben néha mégis akadnak porszemek, melyek látásomat elhomályosítják. Lehet, lehet, hogy ez csak múló állapot nem vagyok más Uram, csak esendő földi vándorod!

2018. október 29., hétfő

Ősz és ezüst...


Ősz és ezüst


Kanyargó füst
kopár ágakon cseppek hintáznak
vizes köveken
ablak peremen
járdán
tetőn
cseppek csorognak a csendben
langymeleg
októberben

fellegekben
párás egekben
őszi minták
firkák

könnycsepp kucorog szemedben
minden veszteség eszedbe jut

szürke
szomorú
színek
megbújó feketék
hajnali első feketédet
ma
inkább
 cukor nélkül innád

korom
ujjad hegyéről pereg
űznéd a belső gyötrő hideget
szikra gyúl
láng lobban
pattogó tűz
hiába hevít
keresed ölelésed elfutott könnyű perceit

minden mozdulatlan rendben
s
te
megfulladsz egy vesztett szerelemben

ősz
és
ezüst
torkodba tapadt kesernyés füst
homlokodra hulló megszürkült szálak
sóhajjal adózol
semmibe hulló
sárga szirmú kései virágnak.

ALMÁK

Nagyszalóki András festményéhez írtam az alábbi verset még 2015 tavaszán, - egy pályázat alkalmából -  aztán most szombaton - meglepetésemre - elhangzott az Érd Parkvárosi Közösségi házban a KÉK-ek őszi kiállításán...
 
 

ALMÁK

Mind szét gurultak

édesek
sárgák
pirosak
fényesek
kötényem
zsákom
elszakadt
nem találom a foltokat
mind elgurult hát
szerteszét

nyelvemen érzem
bő levét
mellemre csordul
megtapad
kezemhez
mézesen
ragad
arcomon ott maradt a csepp
kézfejeddel törölheted
együtt jártunk
múlt
kerteket
szakítva titkos perceket
élet
vagy
álom
egyre megy

almába haraptam
veled
megkóstoltuk az életet.
 
 
Tarnócziné Barabás Irén felolvasásában....

2018. október 23., kedd

56
Egyetlen évszám maradt mint tűzjeles pecsét
őrizve a múlt tiszta üzenetét
arcotok messze tűnik
évtizedek lenyomata a ma
ki emlékszik igazán az őszi napokra
ki lett ott a bűnös s ki az ártatlan

fekete betűkkel írt parancs
vallató szoba
jeges magányban
nem volt irgalom
nem volt kegyelem
álnok eszme dühödt hóhérai
vért ontottak félelem részegen 
halál
halál
szólt az ítélet
kötél és golyó mindent elvégzett
temetői csendben álló kőkeresztek
igazságot talán sohasem tesznek
évek
életek
odavesztek
harc és nyomor
apám fiatal arca fáradt lett
komor
földönfutók lettünk
oda
szülőföld
rokon és barát
hiányuk megtörte anyám édes mosolyát
korai gyász
könny
hatalom tébolya
uralkodott a terror
egyetlen menedékünk
maradt
az
ima


bejártuk hazánk minden szegletét
tarkónkon éreztük megtorlók őrült leheletét
jártunk idegenben
kanyargós sáros utakon
fűtetlen lakásban
sötét ablakon
felfénylett veszteségeinkben a megtartó égi irgalom.

2018. október 10., szerda

Ősz a Dunánál...

Őszi fények titkos láza bujtogat
tüzet varázsol
megsebez
kacag
finom selymével
vállamat
bevonja
a
nap
karomra
ökörnyál tapad
nézem
nézem
a
víz fölé kihúzott hosszú ezüst fonalat
 
csúszós kövek között
mély árnyék lapul
mit rejt a sötétség
mi lehet ott alul

veszett kincsek
ócska csavarok
rozsdás zárak
csontok
száz éve elhagyott málló kacatok
sár
iszap
kavics
takarja
itt
évszázadok lenyomatait

magasban
fenn
sirályraj villan és sivít
s
lent
a
Duna
hatalmas meztelen tálca
feltárja
aszott medrének féltett titkait.
  

Őszülő....
Nézem a fákat, s a folyót, túlparti füstöt, napsugarat, aranyat csorgatót - és hálás vagyok... az őszülő világ szélesre tárja nekem az ablakot.